Lesson / Cабақ 3

Оқыңыз. Аударыңыз. Read. Translate
Тыңдаңыз. Қайталаңыз. Listen. Repeat

 • Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Мен риэлтормын.
 • Қайырлы күн! Қалыңыз жақсы ма? Мен үй иесімін. Келіңіз төрлетіңіз, жоғары шығыңыз.
 • Үйіңіз неше бөлме, көрЕЙІКші.
 • Әрине, жүріңіз көрсетЕЙІН.
 • Қалай қарай өтЕЙІН?
 • Жоғары өтіңіз. Сол жақТА қонақ бөлме және жұмыс бөлмем, ал оң жақТА жатын бөлме.
 • Ал, ас бөлмеңіз қайДА?
 • Ас бөлме мұнДА. Келіңіз, кіріңіз көрсетЕЙІН.
 • Иә, үйіңіз кең, орталықТА, әрі жақсы жерДЕ, ауасы таза ауданДА ...
 • Рахмет. Мен шай қояЙЫН. Міне ас бөлмеДЕлоджия, қараңыз.
 • Жоқ, рақмет, мен шай ішпейін, су беріңізші.
 • Жақсы. Су тоңазытқышТА, қазір алАЙЫН.
 • МенДЕ жақсы ұсыныс бар, қараҢЫЗШЫ.
 • Жарайды, қараЙЫҚ.


Сөздік - Dictionary

 1. Қайырлы күн – good day / afternoon
 2. Үй иесі – landlord
 3. Төрлету – come in
 4. Көру - see
 5. Жатын бөлме - bedroom
 6. Жоғары өту – come in / go inside
 7. Қонақ бөлме – living room
 8. Жұмыс бөлме – office
 9. Кел - come
 10. Кір – come in
 11. Тоңазтқыш - fridge
 12. Қарау - look
 13. Орталық - center
 14. Таза ауа – fresh air
 15. Ұсыныс – deal


 • Hello. How are you? I am a real estate broker.
 • Good day/afternoon! How are you doing? I am a landlord. Come in, please.
 • How many rooms do you have, can I have a look?
 • Sure, follow me and I will show you.
 • Which way shall I go?
 • Walk straight in. There is a living room on the left as well as my office, and my bedroom is on the right.
 • Ok, and where is your kitchen?
 • Here it is. Come in, I will show you.
 • Well, your house is big, and located in the centre as well as in the clean air district.
 • Thank you. Let’s have a cup of tea. Meanwhile check this balcony in the kitchen.
 • No thanks, I dont drink tea, may I have some water?
 • Ok. I do have water in the fridge, let me get it.
 • I have got a good deal for you, take a look please.
 • Ok, let’s see.

 

© PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.