Lesson / Cабақ 4

Оқыңыз. Аударыңыз. Read. Translate
Тыңдаңыз. Қайталаңыз. Listen. Repeat

 • Арман, ертең менің туған күнім. Біздің үйГЕ қонақҚА кел.
 • Рахмет. Туған күніңе кімдер келЕді?
 • Айдарға, Асқарға айтАмын. ӘріптестерГЕ де ескертемін.
 • Олар келЕ[ді] ме?
 • Иә, келЕді.
 • Ал АлмаҒА айтАсың ба?
 • Жоқ, оған айтПАЙмын.
 • Неге?
 • Ол ертең АстанаҒА кетЕді, жолҒА дайындалАды.
 • Оның құрбылары келсін, шақырайық па?
 • Иә, әрине шақырайық, сен оларға айт.
 • Жақсы. Сен қандай тамақ әзірлеЙсің?
 • Мен ет жасаЙмын. Бауырсақ пісірМЕЙмін, сатып алАмын және салат дайындаЙмын.
 • Жақсы, мен ертең барАмын. Үйің қайда?
 • Самалда, Достық даңғылы, бірінші үйДЕ. Мен өзім қарсы алАмын. Маған телефон соқ.
 • Жарайды, телефон шалАмын, келістік. Ендеше, мен ертең кешКЕ ерте келЕмін, саған көмектесЕмін.
 • Рахмет, мен күтЕмін.


Сөздік - Dictionary

 1. Қонақ күту – serve the guests
 2. Туған күн - birthday
 3. Шақыру - invite
 4. Әріптес - colleagues
 5. Ескерту - notice
 6. Жолға дайындалу - to get ready for a trip / to pack
 7. Ертең - tomorrow
 8. Құрбы - friend
 9. Әзірлеу - prepare
 10. Сатып алу - buy
 11. Пісіру - cook
 12. Даңғыл - avenue
 13. Телефон шалу – give call
 14. Келісу – agree
 15. Көмектесу - help


 • Arman, it is my birthday tomorrow. I want you to come to my party.
 • Thank you. Who else is invited to the birthday party?
 • I will tell Aidar and Askar to come. I will tell my colleagues as well.
 • Will they come?
 • Yes, they will come.
 • Will you tell Alma?
 • No, I won’t.
 • Why?
 • She is leaving for Astana tomorrow, so she has to pack.
 • Shall we invite her friends?
 • Sure. You let them know.
 • Ok. What are you planning to cook?
 • I will cook meat. I will not bake bauirsak, I will buy it and I will fix salad.
 • Ok. I will be there tomorrow. Where is your house?
 • It is on Dostyk Avenue in Samal, building # 1. I can meet you there. Give me a call.
 • Ok, I will call you. I will come earlier tomorrow to help you.
 • Thank you, I’ll see you then.

 

© PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.