Lesson / Cабақ 15

Оқыңыз. Аударыңыз. Read. Translate
Тыңдаңыз. Қайталаңыз. Listen. Repeat

 • Алма Асанқызы, қош келдіңіз. Еліміздегі мемлекеттік, ұлттық, діни мерекелер туралы не айтасыз?
 • Қайырлы күн. Мен сіздерге ұлттық мейрамдар туралы айтайын деп едім.
 • Онда Наурызға тоқтаЛсаңыз, оның ерекшелігі неде?
 • Бұл мереке тек түркі халықтарында тойлаНады. Ұлыстың ұлы күнінде дастархан жайЫЛады, халық жинаЛ>ады, жақсы тілектер айтЫЛады, бата берІЛеді.
 • Мейрамда ерекше тағамдар жасаЛмай ма?
 • Әрине, Наурыз көжесі дайындаЛады, бауырсақ, шелпек жасаЛады.
 • Көже неден әзірлеНеді, оған не қосЫЛады?
 • Ол ерекше жасаЛады, жеті түрлі дәм қосЫЛады.
 • Ұлттық ойындар ойнаЛа ма?
 • Иә, алтыбақан орнатыЛады, көкпар ұйымдастырыЛады, ойынға халық көп жинаЛады.
 • Сіздердің мекемелеріңізде Наурыз тойлаНды ма?
 • Иә, біздің ұжымда мейрам кеше тойлаНды.
 • Қалай өткізілді?
 • Онда халық әндері салыНды, би билеНді, ойындар ойнаЛды. Әйел кісілер жасына қарай қамзол, кимешек кисе, ерлер шапан, бөрік киді. Дәстүрлі тағамдар әзірлеНді. Ұжымда мерекеміз көңілді өтті.
 • Көрермендерге бір тілек айтсаңыз?
 • Ұлыстың ұлы күні оң болсын, ақ мол болсын! Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!
 • Тілегіңізге рахмет.


Сөздік - Dictionary

 1. ұлттық - national
 2. діни мереке – religious holiday
 3. Ұлыстың ұлы күні – Great Holiday of People!
 4. тілектер - wishes
 5. бата беру – give blessing
 6. ерекше тағам – special food
 7. Наурыз көже – Nauryz soup
 8. бауырсақ – doughtnut / bauirsak
 9. шелпек - scone
 10. ұлттық ойын – national game
 11. ұжым - group
 12. халық әндері - folk-song
 13. би - dance
 14. қамзол – camisole, doublet
 15. кимешек - handkerchief
 16. шапан - jacket
 17. бөрік - heading
 18. Бір-біріне – to each other


 • Alma Asankyzi, welcome. What can you tell us about the government, national and religious holidays?
 • Good afternoon. I would like to tell about national holidays.
 • Then can you start with Nauryz? What is special about it?
 • This holiday is celebrated only by Turkic people. On this Great Holiday of People we fix the best food and a lot of people get together, wishing good and blessing each other.
 • Do you make any special food for this holiday?
 • We certainly do. We cook Nauryz soup, fry doughtnut / bauirsak and scone.
 • What is Nauryz soup made from? What do you add into the soup?
 • It is a special food, we add seven different type grains.
 • Do they play national games?
 • Yes they do. There is altybakan swing fixed, kokpar game arranged and a lot of people get together to play.
 • Did you celebrate Nauryz in your department?
 • Yes, we celebrated with colleagues yesterday.
 • How was it?
 • We sang folk-songs, danced and played games. Women wore camisole and handkerchieves, and men wore cout and heading. We cooked national food. We celebrated the holiday very well.
 • What do you want to wish to our spectators?
 • Let this Great Holiday of People go well and bring enough food to everybody! Let people be healthy and world peaceful!
 • Thank you for the good wishes!

 

© PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.