Lesson / Cабақ 5

Оқыңыз. Аударыңыз. Read. Translate
Тыңдаңыз. Қайталаңыз. Listen. Repeat

 • Анар, қазір қаланың ішіне саяхатқа шығамыз.
 • Қайда барамыз? Қаланың дүкендеріне барамыз ба?
 • Жоқ, дүкендеріне бүгін бармаймыз. Алматының театрларына, республика сарайына, саябақтарына барайық.
 • Әуезов драма театрына барамыз ба? Қалай барамыз? Театр қай көшеде?
 • Театрдың мекен-жайы Абай-Мұқанов қиылысы, циркке қарсы жерде.
 • Жақсы. Оның жанына жақын тағы не бар?
 • Оның қасына жақын демалыс саябағы бар.
 • О, жақсы ғой. Саябақтың ішіне кірейік, аралайық. Әуезов ескерткішінің қасына суретке түсейік. Жарай ма?
 • Әрине.
 • Ал қазір қай автобусқа отырамыз?
 • Жүр, көшеге шығайық, Абай даңғылына аялдамаға барайық. Сонда сұраймыз.
 • Абай-Мұқанов қиылысына барамыз ба?
 • Иә, қазір сонда театрға барамыз.


Сөздік - Dictionary

 1. Дүкен - shop
 2. Саяхат - travel
 3. Саябақ - park
 4. Көше - street
 5. Мекен-жай - address
 6. Қиылыс – corner, crossing
 7. Жаны, маңы, қасы – near, next to
 8. Қарсысы - opposite
 9. Жақын - near
 10. Демалыс – week-end, holiday
 11. Аялдама – bus stop
 12. Қазір - now
 13. Шығу – go / come out
 14. Сұрау - ask
 15. Сонда, сол кезде – then, by that time


 • Anar, now we will go to see around the city.
 • Where are we going? Are we going shopping?
 • No, we will not go shopping today. Let’s go to the Almaty theatres, parks and the Republican Palace.
 • Will we go to the Drama Theatre of Auezov? How shall we go? Which street is the theatre on?
 • The address of the theatre is corner of the Abay and Mukanov streets, it’s opposite the circus.
 • Ok. What else is there, near the theater?
 • There is a nice park nearby.
 • Oh good. Let’s go to the park. Let’s take a picture next to the monument of Auezov. Ok?
 • No problem.
 • Which bus shall we take now?
 • Let’s first get out and go to the bus stop on Abay avenue. We will ask there.
 • Will we go to the corner of the Abay-Mukanov streets?
 • Yes, we will go to the theatre there.

 

© PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.