Lesson / Cабақ 8

Оқыңыз. Аударыңыз. Read. Translate
Тыңдаңыз. Қайталаңыз. Listen. Repeat

 • Апа, бүгін қандай тамақ жасаймыз? Неден жасаймыз, еттен бе, балықтан ба?
 • Қызым, ыстық сорпа ішейін деп едім , бүгін еттен түшпара дайындайық.
 • Ол қай елдің ұлттық тағамы? Қазақтың ба?
 • Жоқ, түшпара орыстың тағамы.
 • Ол неден жасалады?
 • Еттен, ұннан, пияздан жасалады, бұрыш қосуға болады.
 • Бір сағатта дайын бола ма?
 • Әрине. Маған бұрыштан берші.
 • Қай бұрыштан? Қызылынан ба, қарасынан ба?
 • Қарасынан қосайын деп едім, қызылы ащы болады.
 • Мен көмектесейінші. Сізден тамақ жасауды үйренейін деп едім.
 • Сен пияздан тазала. Мен қамыр дайындайын.
 • Ұннан қанша қосасыз? Жұмыртқадан ше?
 • Ұннан үш стақан жетеді. Жұмыртқа жоқ, дүкенге барайын.
 • Мен барайын, апа. Қазір әкелейін.
 • Рақмет, балам.


Сөздік - Dictionary

 1. Тамақ - food
 2. Бүгін - today
 3. Балық - fish
 4. Жасау - do
 5. Ыстық сорпа - hot soup
 6. Ет - meet
 7. Тұшпара - dampling
 8. Ұлттық тағам – national food
 9. Қара/ қызыл бұрыш – red/black pepper
 10. Ұн - flour
 11. Көмектесу - help
 12. Қамыр - pastry
 13. Жұмыртқа - egg
 14. Ащы - spicy
 15. Пияз - onion


 • Mom, what do we cook today? Fish or meat?
 • Daughter, I want some hot soup, let’s make dumplings from meat today.
 • Which nation’s food are dumplings? Is it Kazakh food?
 • No, dumplings are Russian food.
 • What are they made from?
 • They are made from meat, flour, onions and you can add pepper as well.
 • Will it be cooked within an hour?
 • Of course. Give me some pepper, please.
 • Which one? Red or black?
 • I would like to add black, red will be too spicy.
 • Can I help you? I want to learn cooking from you.
 • Ok, peel few onions first. I will do the pastry.
 • How much flour do you add? And how many eggs?
 • Three glasses of flour will be enough. We have no eggs left, I will go to the store.
 • Let me go, Mom. I will bring them.
 • Thank you, kid.

 

© PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.